Etatsråd Nicolai Petersen Og Hustru Anna, Født Johansens Legat

Legatet uddeles til enhver form for faglig uddannelse, såvel håndværks- og købmandsmæssigt som akademisk eller kunstnerisk. De nydende må ikke være fyldt 25 år den 15/9.

Nøgleord

  • Faglig uddannelse, for personer under 25 år d. 15/9 i ansøgningsåret
  • Håndværks- og købmandsmæssigt uddannelse
  • Akademisk eller kunstnerisk uddannelse
Legatet er på 4.500 kr. Der modtages mange ansøgninger, så kun virkelig kvalificerede ansøgere kan gøre sig håb om at få legatet – første års studerende kan ikke forvente at modtage legatet. Ansøgningsskema kan rekvireres via mail til [email protected] eller ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Ansøgningsfristen er 15. september. Ansøgning sendes via mail til [email protected].

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    4.500 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    15.09.2024
Se lignende søgemuligheder