Esbjerg Kommune: Byfond

Byfondens formål er at rådgive og støtte udvendige renoveringer på bevaringsværdige bygninger, og præmiere gode eksempler på nybyggeri eller renoveringer.

Nøgleord

 • Restaureringer
 • Om- og tilbygninger
 • Vedligeholdelsesarbejder
Tilskuddet ydes som et kontant tilskud, hvis tilskuddet er på 50.000 kr. eller mindre. Er tilskuddet over 50.000 kr. ydes det som et rente- og afdragsfrit lån. Et kontant tilskud fra Byfonden er ikke skattepligtigt.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Årlig uddeling på ca. 700.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Løbende
Se lignende søgemuligheder