Erhvervsstyrelsen: Lokale erhvervsfyrtårne II

Videreudvikling af de otte lokale erhvervsfyrtårne

Nøgleord

  • Udvikle danske styrkepositioner
  • Komme hele landet til gavn
  • Udgangspunkt i nuværende struktur
Annonceringen har flere forskellige indsatser, som ikke kan kombineres i en enkelt ansøgning. Derfor skal I som udgangspunkt indsende flere ansøgninger, hvis I ønsker at søge om midler til forskellige indsatser.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder