Energistyrelsen: Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen er et klimatiltag fra klimaaftale for energi og industri mv. af den 22. juni 2020 (Klimaaftale), der skal bidrage til at nedsætte CO2- udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Fjernvarmevirksomheder kan fra puljen få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Nøgleord

  • Fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder
  • Konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder
  • Konvertering af individuelle olie- og gasfyr til fjernvarme
Puljen kan søges løbende.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder