Energistyrelsen: Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029. Både små og store private virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.

Nøgleord

  • Reducere udledningen af drivhusgasser
  • Et grønnere og mere energieffektivt erhvervsliv
  • Styrke konkurrenceevne og omdømme
Virksomheder kan maksimalt få 112 mio. kr. i tilskud, og puljen dækker op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger afhængigt af din virksomheds størrelse.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 50% af de støtteberettigede omkostninger


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder