Energistyrelsen: CET

Danske virksomheder og forskningsinstitutioner har nu mulighed for at søge om tilskud til grønne udviklings- og demonstrationsprojekter under Clean Energy Transition Partnership Joint Call 2022. EUDP støtter dansk deltagelse i partnerskabet.

Nøgleord

 • Fælles internationalt partnerskab
 • Nationale og regionale forsknings-, udviklings- og innovationsprogrammer
 • Grøn omstilling og implementeringen af SET-planen
CETPartnership består af 11 moduler, som omfatter specifikke emner og udfordringer, som ansøgere skal adressere i deres projektansøgninger.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 10 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder