Endrupholm Jytte og Johan Hoffmanns Fond

Fonden er etableret med en kapital på 40 mio. kr., hvor op til halvdelen er reserveret til køb af herregården ”Endrupholm”, når denne ikke længere skal anvendes til bolig for parret. De øvrige midler skal anvendes dels til ejendommens drift og understøttelse af fx kunstnerrefugium, udstillinger, koncerter og andre aktiviteter på ejendommen.

Nøgleord

  • Ejendommens drift og understøttelse
  • Kunstnerrefugium
  • Udstillinger, koncerter og andre aktiviteter
Aktiviteter og besøg på ejendommen skal være gratis, således at hele fondens virke kommer befolkningen i Esbjerg Kommune og gæster fra andre egne af landet til gode. Fondens arrangementer bliver i sagens natur ukommercielle. Et af målene er at skærpe den generelle interesse for kultur og kunst, til gavn for alle kulturudbydere i området.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Kan ikke søges
Se lignende søgemuligheder