Elisabeth Munksgaard Fonden

Fonden yder økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt historie.
Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr. til dækning af udgifter.

Nøgleord

  • Forskning (speciale- og ph.d.-studier)
  • Publciering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser
  • Studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold
Ansøgninger skal være underskrevet personligt samt være ledsaget af karakterblad, udtalelse fra vejleder og specialebedømmelser samt budget. Ligeledes skal det oplyses, hvorvidt et evt. legat skal udbetales til ansøger, eller, hvis bevillingen knytter sig til en opgave på en institution, udbetales til denne og administreres derfra.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 50.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    01.10.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder