Efterskoleforeningen: Lokal efterskolestøtte

Det er muligt at søge om nedsættelse af egenbetalingen til et efterskoleophold, hvis en familie har svært ved at finansiere et efterskoleophold

Nøgleord

  • Nedsættelse af egenbetalingen
  • Familier der har svært ved at finansiere et efterskoleophold
  • Individuel supplerende elevstøtte
Det er den enkelte efterskole, der afgør, til hvem og med hvilket beløb, der kan udbetales lokal efterskolestøtte, og skolen kan have opsat kriterier for, hvordan der kan bevilges støtte. Lokal efterskolestøtte skal søges på den efterskole, eleven skal gå på. Man kan først søge om lokal efterskolestøtte, når eleven er blevet optaget på en efterskole, men man kan ringe og forhøre sig på efterskolen inden indmeldelse, eller man kan læse om de lokale kriterier på efterskolens hjemmeside.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    10.000 - 20.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder