Efterskoleforeningen: Kursuspuljen

Arrangerer en efterskole et kursus eller en temadag for én eller flere skolers ansatte, kan man søge tilskud fra kursuspuljen til de undervisningsrelaterede udgifter som f.eks. lokaleleje og transport og honorar til undervisere og kursusledere. Kun lærere, forstandere og viceforstandere fra efterskoler er tilskudsberettigede.

Nøgleord

 • Kursus el. temadag
 • Undervisningsrelaterede udgifter
 • Åben målgruppe
Regionerne kan også søge tilskud fra kursuspuljen til deres arrangementer på lige fod med de enkelte skoler.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlede pulje er på 0,8 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Løbende
Se lignende søgemuligheder