Efterskoleforeningen: Forsøgs & udviklingspuljen

Her søger man tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, der er nytænkende og ideudviklende for efterskolerne, og som afprøves lokalt på en eller flere efterskoler.

Der kan f.eks. søges tilskud til aflønning af lærere og ledere, der skal deltage i et udviklingsprojekt, ekstern konsulentbistand, udarbejdelse af oplysningsmateriale til andre skoler, afholdelse af afsluttende konference mm.

Nøgleord

  • Trivsel
  • Digital dannelse
  • Bæredygtighed
Det er altid en god ide at kontakte Efterskoleforeningen og vende sin idé, inden man sender den endelige ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder