E. Bøg Madsen Fond

Det er Fondens formål at yde støtte til stifterens familie – i første række dennes descendenter og disses ægtefæller samt disses efterkommere. Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren selv eller en med ham samlevende ægtefælle.

Nøgleord

  • Støtte til stifternes familie
  • Descendenter og disses ægtefæller
  • Efterkommere
Fondsbestyrelsen bestemmer under iagttagelse af lov om erhvervsdrivende fonde §§ 40-43 formen for og omfanget af støtte og bidrag, ligesom bestyrelsen afgør, hvorvidt støtten fra Fonden skal ydes efter eller uden ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Kan ikke søges
Se lignende søgemuligheder