DSEB: Departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat

Formål i henhold til fundats i departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat:

Dels at yde hjælp til videre faglig uddannelse for hæderlige og flittige yngre mænd og kvinder, særlig til videreuddannelse – herunder rejsehjælp – for ansatte under Finansministeriets ansættelsesområde, primært i departementerne, og hvor studieophold i udland vil være af betydning for deres arbejde, samt til bankembedsmænd og handelsmænd. Hvad angår ”handelsmænd”, fortolkes dette af bestyrelsen som udgangspunkt således, at legatet gives til MBA-studerende eller lign. og videre, at jurister og ingeniører ikke falder ind under begrebet ”handelsmænd”.
Dels at yde almindelig hjælp til ældre, hæderlige og trængende mænd og kvinder, så vidt muligt til tidligere kgl. embedsmænd eller deres enker i Centraladministrationen og tilhørende den mere dannede klasse, samt desuden til legatstifternes nærmeste familie, for så vidt disse er trængende.

Nøgleord

  • Videre faglig uddannelse for yngre mænd og kvinder
  • For ansatte under Finansministeriets ansættelsesområde
  • Hjælp til ældre, hæderlige og trængende mænd og kvinder
Rammen for uddelinger til videre faglig uddannelse har de seneste to uddelingsår ligget på 15.000 – 25.000 kr. Til videre faglig uddannelse modtages der ansøgninger fra ansatte i Finansministeriet og Erhvervsministeriet, primært departementerne. Ansøgere under uddannelse vil ikke komme i betragtning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Typisk 15.000 - 50.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    20.01.2025
Se lignende søgemuligheder