Drost Fonden: Legat for enkeltpersoner

Langt størstedelen af de midler som Drost Fonden uddeler, er rettet mod mennesker, som er psykisk sårbare og/eller har en psykisk lidelse.
Sven Erik Drost, som testamenterede hele sin formue og lagde navn til fonden, var selv psykisk syg.

Nøgleord

  • Mennesker med dissemineret sclerose
  • Sårbare og psykisk syge børn og unge
  • Værdigt trængende
Ansøgningerne behandles løbende på fondens bestyrelsesmøder, som er 4 gange årligt. Sidst i marts, maj, september og december. Hvis du ikke har hørt fra Drost Fonden senest 3 mdr. efter din indsendte ansøgning, er du ikke kommet i betragtning til et legat. Donationens størrelse fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og vil ikke nødvendigvis dække alle omkostninger beskrevet i ansøgningen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder