Direktør Emil Krafts & Fru Bertha Krafts legat

Der kan uddeles legatportioner til ubemidlede sygdomsramte til egentlig sygehjælp eller som økonomisk hjælp til den syge eller vedkommendes familie, for at afhjælpe nød, som har sin oprindelse fra sygdommen.

Nøgleord

  • Ubemidlede sygdomsramte
  • Sygehjælp eller økonomisk hjælp
  • Afhjælp nød, som har sin oprindelse fra sygdommen
Legatportionerne kan tildeles syge eller pårørende til syge der er ramt af en af følgende sygdomme, og er medlem af den tilhørende patientforening: Lungesygdom – medlem af LungeForeningen Polio – medlem af PolioForeningen Gigt – medlem af GigtForeningen Sclerose – medlem af ScleroseForeningen Trafik- og ulykkeskadede – medlem af UlykkesPatientForeningen

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder