Fondens formål er at yde almen nyttig og almen velgørende støtte til kulturelle, sociale og undervisningsmæssige aktiviteter, herunder støtte, oprette og gennemføre drift af undervisningsforanstaltninger, herunder private skoler, moskeer, forsamlingssteder og lignende, samt kulturelle foreninger.

Nøgleord

  • Store og små projekter
  • Støtte, oprette og gennemføre drift af undervisningsforanstaltninger
  • Private skoler, moskeer, forsamlingssteder og lignende
Fonden er baseret på frivillighed og har altid arbejdet med at forhøje uddannelsesniveauet af borgere, især borgere med anden herkomst end dansk, samtidig med at udvikle deres forståelsesniveau således at de ikke bliver fanget af andres skadelige ideer og handlinger.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder