Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet: Aktiviteter for udsatte fædre

Formålet er at støtte fædrene i deres brug af orlov og mindske deres risiko for mistrivsel. Der udbydes i alt 3,0 mio. kr. i ansøgningspuljen til konkrete projekter.

Nøgleord

 • Støtte fædrene
 • I deres brug af orlov
 • Mindske risikoen for mistrivsel
Puljen er finansieret af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2024-2027.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 3 mio.


 • Ansøgningstidspunkt

  23.08.2024
Se lignende søgemuligheder