Det Obelske Familiefond: Udvikling i Nordjylland

Det Obelske Familiefond støtter projekter, der bidrager til opbygningen af positive fællesskaber, fordi det gør en forskel for alle at have et sted at høre til. Vi støtter først og fremmest indsatser omfattet af de nationale strategier for de almennyttige uddelinger: Unges mentale sundhed og Samtidskunst & Klassisk musik. Herudover samarbejder vi i Nordjylland med etablerede kulturinstitutioner og aktører på socialområdet, der er med til at løfte regionen.

Nøgleord

  • Flerårige projekter med langsigtede potentialer
  • Høj faglig kvalitet
  • Sociale projekter med fokus på udsatte
Se eksempler på tidligere bevillinger på hjemmesiden

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder