Det Kgl. Bibliotek: Handelsgartner Harry Opstrups Fond

Fondens formål er at udvide almenhedens kendskab om fotografiets stadige udvikling og derved forhøje værdsætningen af fotografens virke.

Nøgleord

  • Større suppleringsindkøb i ind- og udland
  • Afholdelse af ikke-permanente udstillinger
  • Hjælp ved leje, erhvervelse eller opførelse af faste anlæg til udstillingsformål
Bestyrelsen kan uddele uansøgt støtte og/eller indkalde ansøgninger om støtte.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.05.2025
Se lignende søgemuligheder