Det Danske Filminstitut: Public Service Puljen

Public Service Puljen videreføres indtil videre med et årligt budget på 47,2 millioner. Puljen yder støtte til udvikling og produktion af danske fiktionsserier og dokumentarer samt programmer til børn og unge inden for alle genrer.

Nøgleord

  • Originale og kreativt udviklede film
  • Betydning for seeren
  • Høj produktions- og fortællemæssig kvalitet
Public Service Puljen kan yde støtte til udvikling og til produktion. Produktionsstøtte til tv-programmer kan normalt udgøre op til 50% af de samlede produktionsomkostninger. Public Service Puljen kan fravige den vejledende støttegrænse, såfremt det kan begrundes i de produktionsmæssige forhold. Produktionsstøtte til programmer til børn og unge kræver ikke nødvendigvis en medfinansiering på 50%. Puljens midler er som udgangspunkt opdelt med 70% til tv-drama og 30% til tv-dokumentar, hvoraf mindst 25% af midlerne samlet set skal bruges til programmer for børn og unge.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    27.09.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder