Det Danske Filminstitut: International promovering

Formålet med støtteordningen er at udbrede kendskabet til og fremme salget af danske dokumentarfilm, spillefilm og øvrige billedbårne formater i udlandet.

Nøgleord

  • Udbrede kendskabet
  • Fremme salget
  • Danske dokumentarfilm, spillefilm og øvrige billedbårne formater i udlandet
Støtte kan normalt kun ansøges af og ydes til filmens danske producent. Støtte kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering ansøges af og ydes direkte til andre interessenter, f.eks. filmens salgsagent, dansk minor-koproducent, danske ambassader i udlandet og internationale festivaler, som Filminstituttet samarbejder med.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder