Den Statslige Kompetencefond: Akademiker ansatte 55 år+

Den Statslige Kompetencefonds Akademiker-fondspulje modtager færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte der er i denne aldersgruppe. Derfor iværksætter Akademiker-fondsgruppen denne særlige indsats. Indsatsen skal bidrage til, at den enkelte udvikler sine kompetencer kontinuerligt gennem hele arbejdslivet.

Nøgleord

  • Master-/kandidatmodul(er)
  • Dimplom-/akademi-/bachelormodul(er)
  • Kursus og konferencer
Du skal aftale med din leder, at du søger til aktiviteten, og at arbejdspladsen skal medfinansiere. Aftal det eventuelt i forbindelse med din medarbejderudviklingssamtale. Din leder skal også godkende din ansøgning, inden den bliver indsendt til fonden.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 100.000 kr. pr. kalenderår


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder