Den Jyske Kunstfond

Fondens formål er at styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i fondens geografiske område. Fondens bærende ide er, at fremme lokale kunst- og kulturtilbud, til fordel for borgere der i dag har langt til sådanne.

Nøgleord

  • Lokale partnerskaber og samarbejder
  • Kunstnerisk kvalitet
  • Nytænkende og økonomisk bæredygtigt
Bestyrelsen tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når geografisk bredt ud i Den Jyske Kunstfonds støtteområde.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    02.09.2024 14.00
Se lignende søgemuligheder