Den A.P. Møllerske Støttefond

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål, samt yde støtte til det sociale område og ansatte med tilknytning til A.P. Møller Gruppen.

Nøgleord

  • Velgørende formål
  • Støtte det sociale område
  • Almennyttige formål
Hver enkelt ansøgning gennemgås, samtidig med at Fonden stiler efter at gennemføre en hurtig og effektiv sagsbehandling. Fonden arbejder med løbende ansøgningsbehandling og har derfor ikke faste frister for indsendelse af ansøgning. Alle ansøgninger besvares, men svartiden varierer og afhænger blandt andet af ansøgningens karakter og mængden af indkomne ansøgninger.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder