Danske Forlags Jubilæumslegat

Legatet er oprettet i anledning af foreningens 125-års jubilæum den 18. januar 1962. Hvert år udbetales i forbindelse med Danske Forlags generalforsamling en eller flere portioner til dygtige yngre forlagsmedarbejdere, som er ansat i virksomheder inden for foreningen, og som skal have virket ved faget i mindst to år.

Nøgleord

  • Dygtige yngre forlagsmedarbejdere
  • Virket ved faget i mindst to år, og ansat i virksomheder inden for foreningen
  • Hjælp og opmuntring til videre uddannelse
Legatportionerne kan ikke søges, men er tænkt som en hjælp og en opmuntring til videre uddannelse, fx ved rejse til udlandet, deltagelse i fagligt kursus, undervisning eller lignende.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Kan ikke søges
Se lignende søgemuligheder