Danske Flyveres Fond

Legatet skal fortrinsvis tilfalde forulykkede danske flyvere eller deres efterladte, men skal også kunne tildeles forhenværende danske flyvere og deres efterladte, som er værdige og trængende.

Nøgleord

  • Forulykkede danske flyvere eller deres efterladte
  • Forhenværende danske flyvere og deres efterladte
  • Værdige og trængende
Legatet tildeles kun for et år ad gangen, men der er intet til hinder for, at én, der er eller har været legatnyder, igen får legatet tildelt.

Vigtig viden



  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.10.2024
Se lignende søgemuligheder