Dansk Tennis Fond: Studieophold

Der gives legater såvel til unge på erhvervsuddannelser som til unge på videregående uddannelser, men ikke til bachelorstudier og lignende.

Nøgleord

  • Unge på erhvervsuddannelser
  • Unge på videregående uddannelser
  • Hensyn til særlige omstændigheder
Fonden foretager et frit skøn over ansøgernes behov.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder