Dansk Selskab for Almen Medicin: Sare Krabbes legat

Legatet uddeles i en eller flere portioner til fremme af almenmedicinsk forskning, uddannelse og international kontakt i overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicins formålsparagraf.

Nøgleord

  • Fremme af almenmedicinsk forskning, uddannelse og international kontakt
  • Udredning, behandling og diagnosticering i almen praksis
  • Fokus på patienter i almen praksis
Det skal understreges, at formålet med ansøgningen skal have relevans for almen praksis for at komme i betragtning. Ansøgninger uden relevans for almen praksis vil blive afvist. Der vil ikke blive udbetalt legater i 2023.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Under afvikling
Se lignende søgemuligheder