Dansk Oplysnings Forbund: Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje

Puljen støtter initiativer, aktiviteter eller materialer, der kan medvirke til at styrke aftenskoleforeningen.

Det vil med andre ord sige, at aftenskoler kan få støtte til udvikling af undervisning og nye aktiviteter, de ansatte (undervisere, ledere og administration), bestyrelsen, frivillige eller aftenskolen som sådan. Det kunne også være støtte til indkøb af værktøj, materialer eller lignende.

Nøgleord

  • Udvikling og igangsættelse af initiativer eller aktiviteter i aftenskoleforeningen
  • Kurser og efteruddannelse for bestyrelsesmedlemmer, ledere og undervisere
  • Anskaffelse af materialer og fremme af samarbejder
Det er målet, at puljen skal komme mange forskellige aftenskoler til gode, og samtidig at midlerne fordeles geografisk og formålsmæssigt bredt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder