Dansk Oplysnings Forbund: Initiativpulje

Initiativpuljen er DOF’s egen udviklingspulje, som kan bruges til projekter med et klart udviklingsperspektiv.

Nøgleord

  • Udvikling af nye folkeoplysende aktiviteter
  • Udvikling af nye måder at arbejde på eller organisere sig på
  • Åbne aftenskolen for nye målgrupper
En, eller flere medlemsskoler i samarbejde, kan søge om tilskud til et udviklingsprojekt fra Initiativpuljen. Der er ingen ansøgningsfrister. Midler fra puljen kan søges løbende.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 25.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder