Dansk Neurologisk Selskab: Lundbeckfonden skolarstipendier

Neurologiske sygdomme er meget udbredte og både personligt og samfundsmæssigt omkostningsfulde.
Neurologisk forskning i Danmark er i vækst, og en fortsat stærk forskningsindsats er en vigtig forudsætning for øget indsigt og rekruttering af de dygtigste læger til det neurologiske område.
Der har været iværksat flere initiativer for at fremme interessen for det neurologiske speciale blandt unge læger og foreningen Yngre Neurologer har oplevet en betydelig medlemstilgang over de seneste år.. Muligheden for at opnå et skolarstipendium kan medvirke til yderligere at øge rekruttering af talentfulde læger til neurologien og til neurologisk forskning.

Nøgleord

  • Skolarstipendium for unge læger
  • Øge rekruttering af talentfulde læger
  • Neurologien og neurologisk forskning
Grundet ændringer af nogle af universiteternes studieplan for medicin er det for nogle studerende ikke muligt at få forskningsorlov i ét år (to semestre). Det vil derfor være muligt at søge skolarstipendiet for ét semester (6 måneder). Dansk Neurologisk Selskab har efter ansøgning hos Lundbeckfonden fået midler til finansiering af 10 årlige skolarstipendier.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    140.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder