Dansk Kegle Forbund: Udviklingspulje

Hvis din klub har brug for et økonomisk boost til at fremme klubudvikling og synlighed af klubben, er det nu muligt at ansøge om midler gennem Dansk Kegle Forbunds Udviklingspulje.

Hvert år vil der afsættes midler til puljen, som akkumuleres hvis midlerne ikke anvendes i det pågældende regnskabsår. Den samlede pulje vil fremgå af DKeF’s regnskaber.

Det er kun klubber som er medlem af DKeF og der har betalt deres klubkontingent til DKeF, som der kan ansøge om midler.

Nøgleord

  • Synlighed af klubben
  • Spiller- og talentudvikling
  • Enkeltstående tiltag
Ansøgninger skal være modtaget senest 7 dage før bestyrelsesmøderne for DKeF.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder