Dansk-Islandsk Fond

Fondet skal virke for styrkelse af de kulturelle og intellektuelle forbindelser mellem Danmark og Island, arbejde for at fremme islandsk forskning og videnskab samt give støtte til islandske studerende ved danske universiteter og højere læreanstalter. Fondet støtter også studie- og forskningsophold på Island, eksempelvis i forbindelse med udveksling og feltarbejde. Derudover har fondet ydet støtte til forskellige kulturelle projekter, herunder bogudgivelser, litteraturfestivaler samt musik- og teaterprojekter.

Nøgleord

 • Styrkelse af de kulturelle og intellektuelle forbindelser mellem Danmark og Island
 • Fremme islandsk forskning og videnskab
 • Støtte islandske studerende ved danske universiteter og højere læreanstalter
Fondet disponerer årligt over cirka 60.000. DKK, som er afkast af den én gang fastsatte kapital. Ansøgningerne behandles af fondets bestyrelse.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 60.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  01.10.2024
  01.04.2025
Se lignende søgemuligheder