Dansk Flygtningehjælp: Fritidspuljen, Ferieaktivitetsstøtte

Fritidspuljen giver støtte til ferieaktiviteter i vinter-, påske-, sommer- eller efterårsferien for børn og unge med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund.

Nøgleord

  • Ferieaktiviteter for børn og unge
  • For flygtninge- eller personer med etnisk minoritetsbaggrund
  • Børn med forældre på overførselsindkomst, eller med forælder som er enlig forsørger
Hvis ansøgningen godkendes, modtages et værdibevis på 1.000 kr., som afleveres i den valgte forening. Foreningen indsender en faktura til Fritidspuljen for betaling af barnets deltagelse i aktiviteten, som Fritidspuljen betaler inden for 15 arbejdsdage. Man kan søge om støtte til én foreningsaktivitet per ferie.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    1.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder