Dansk Flygtningehjælp: Fritidspuljen, Aktivitetsstøtte

Gennem aktivitetspuljen kan foreninger søge økonomisk støtte til afholdelse af arrangementer for flygtningefamilier, der bygger bro til foreningens eksisterende tilbud. Det kan eksempelvis være introhold, instruktørhonorar, forplejning, indkøb af materialer eller leje af lokaler til arrangementet. Aktivitetsstøtten kan udelukkende søges af foreninger, hvor barnet efterfølgende kan gå til en fast fritidsaktivitet i foreningen. Hver forening kan søge op til 10.000 kr. til aktiviteten, og der kan søges om støtte året rundt.

Nøgleord

  • Afholdelse af gratis foreningsarrangementer for flygtningefamilier og -børn
  • Oprettelse af nye introducerende hold
  • Leje af hal, instruktørudgifter samt udgifter til tolk og forplejning
Den økonomiske støtte har til formål at fremme flygtningefamiliers deltagelse i det lokale foreningsliv og give viden om, hvordan foreningslivet hænger sammen, når man er ny i Danmark.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 10.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder