Dansk Arbejdsgiverforening: Jubilæumsfond

Fonden yder økonomisk støtte til videreuddannelse, kompetenceudvikling og dygtiggørelse af unge arbejdsgivere, funktionærer eller medarbejdere.

Nøgleord

  • Videreuddannelse i Danmark eller i udlandet
  • Rejser og ophold i udlandet
  • Videreuddannelse, kompetenceudvikling og dygtiggørelse
For at komme i betragtning til økonomisk støtte fra Dansk Arbejdsgiverforenings Jubilæumsfond gælder overordnet tre krav: – Ansøgeren skal indgå i et ansættelsesforhold hos en virksomhed, f.eks. som lærling / elev, eller være ansat med en afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse eller højere uddannelse. – Ansøgere, der alene har gymnasieuddannelse, kan ikke modtage støtte. – Ansøgeren skal have relevant erhvervserfaring (for eksempel gennem en læreplads).

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder