Danmarks Motor Union: SK Trial

Formålet med Aktivitetstilskud – SK Trial er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe
rum til udvikling i Trial klubberne.
Midlerne fra puljen skal hjælpe DMU Klubberne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det
kan f.eks. være til initiativer, som støtter op om DMU vision og strategi.

Nøgleord

  • Ambitiøse og målrettede udviklingsprojekter
  • Aktivere flest mulige
  • Øge klubbens tilgængelighed og synlighed
Kan søges af alle DMU organiserede klubber, der beskæftiger sig med Trial.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder