Danmarks Grundforskningsfond: Pionercentre

Ambitionen er at tiltrække individuelle forskere på allerhøjeste internationale niveau og at etablere 3-4 samfinansierede forskningscentre i den absolutte verdenselite, der udfører grundforskning med sigte på transformative løsninger af store samfundsmæssige udfordringer.

Pionercentrene får stor forskningsmæssig frihed, økonomisk kontinuitet og en lang tidshorisont. I kraft heraf forventes det, at pionercentrene kontinuerligt gennem bevillingsperioden har veldefinerede risikobetonede delprojekter, som i særlig grad har potentiale til at pionere forskningsområdet på højeste internationale niveau.

Nøgleord

  • Initiativet retter sig mod alle fagområder
  • Kunstig intelligens
  • Klima/energi
Etableringen af pionercentrene er en ambitiøs national satsning, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget initiativet til. Etableringen sker i tæt samarbejde (og sam-finansiering) mellem uddannelses- og forskningsministeren, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden og universiteter i Danmark.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    200 - 500 millioner kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Direkte rekruttering
Se lignende søgemuligheder