Danmarks Grundforskningsfond: Centers of Excellence

Danmarks Grundforskningsfond inviterer forskere fra alle fagområder til at indsende interessetilkendegivelser til nye Centers of Excellence. De nye centre forventes at åbne i starten af 2025. Målet med Center of Excellence programmet er at styrke dansk forskning ved at skaffe de bedst mulige arbejdsbetingelser og organisatoriske rammer for udvalgte topforskere. Hovedkriteriet, der bliver lagt til grund ved bedømmelsen, er excellence.

Et Grundforskningscenter kan etableres i op til 10 år fordelt på to bevillingsperioder af henholdsvis seks og fire år. Der kan etableres centre inden for og på tværs af alle forskningsområder.

Nøgleord

  • Etablering af Center of Excellence
  • Høj videnskabelig kvalitet og et højt fagligt ambitionsniveau
  • Original, fornyende og potentielt banebrydende
Fondens primære virkemiddel er Centers of Excellence (CoE), der etableres i op til 10 år fordelt på to bevillingsperioder af henholdsvis seks og fire år. Alene de bedste forskere med de bedste og mest ambitiøse ideer kan opnå en centerbevilling.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 60 millioner


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder