Danmarks Frie Forskningsfond: Trivsel og læring I

Der er afsat 24,6 mio. kr. under Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) med henblik på at styrke praksisnær forskning og tilvejebringe ny viden om læring og trivsel i grundskolen.

Nøgleord

  • Læring og trivsel
  • I grundskolen
  • Et styrket videngrundlag for læreruddannelsen
Det er et krav, at der i ansøgningsblanketten redegøres for, hvorledes projektet adresserer opslagets tema om hhv. stærkere forskningsmiljøer for erhvervsuddannelserne og/eller arbejdspædagogik og praksislæring, ligesom dette skal fremgå klart af projektbeskrivelsen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 2.200.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder