Danmarks Frie Forskningsfond: Styrket Klinisk og Uafhængig Forskning II

Danmarks Frie Forskningsfonds hovedopgave er at yde finansiel støtte til konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne idéer. Fonden ser det som sin væsentligste opgave at understøtte vækstlaget og den fortsatte udvikling inden for den frie, forskerinitierede forskning. Fon- den lægger afgørende vægt på, at den forskningsfaglige kvalitet bliver sikret i de projekter, som fonden støtter.

Nøgleord

  • Mere viden
  • Begræsning af ulighed
  • Kvinder i medicinsk forskning
Der afsættes 200 mio. kr.1 under Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) til at styrke patientnær klinisk og uafhængig forskning, herunder uafhængige forskerinitierede forsøg, studier mv. og på områder, hvor der er begrænset kommerciel interesse eller mulighed for ekstern finansiering, f.eks. fra fonde.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 4.300.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder