Danmarks Frie Forskningsfond: Skolarstipendier

Rådet giver midler til skolarstipen- dier af 6-12 måneders varighed med henblik på at give de mest talentfulde bachelor- og kandidatstude- rende med mindst 2 års studier (afsluttet med bedømmelse) fra uddannelser med op til seks måneders specialetid mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde og skærpe interessen for en videre videnskabelig karriere. Der tildeles op til 144.000 kr. ekskl. overhead/administrationsbidrag.

Nøgleord

 • Skolarstipendier af 6-12 måneders varighed
 • Give de mest talentfulde mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde
 • Skærpe interessen for en videre videnskabelig karriere
Ansøgninger om skolarstipendier skal indsendes af den studerendes vejleder. Du skal som vejleder normalt have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer via din forskning. Rådet lægger vægt på, at du har en selvstændig forskningsprofil, og at du har tid til at påtage dig vejlederfunktionen. Rådet tilstræber en spredning af de tildelte skolarstipendier ud over forskningsmiljøerne for at opnå en bred rekruttering til den sundhedsvidenskabelige forskning. Rådet vil derfor kun give støtte til én studerende pr. vejleder ad gangen, således at der ikke er tidsmæssigt overlap mellem flere studerende under samme vejleder i den del af bevillingsperioden, der finansieres af rådet.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Op til 144.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  11.09.2024 12.00
  30.04.2025 12.00
Se lignende søgemuligheder