Danmarks Frie Forskningsfond: Sapere Aude

For at sætte fokus på styrkelse af forskeruddannelse og internationalisering udbyder DFF Sapere Aude (”Vov at vide”). Formålet er at udvikle de dygtigste forskertalenters evner og kompetencer nationalt
og internationalt. Initiativet henvender sig både til danske og udenlandske forskere. Du kan søge
en bevilling på maksimalt 4.300.000 kr. ekskl. overhead/administrationsbidrag til et Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-projekt af op til 4 års varighed.

Nøgleord

  • Udvikle excellente forskningsidéer og forskere
  • Styrke kompetencer som uafhængige forskningsledere
  • Fremme karriere, international og national mobilitet samt styrke netværk
Sapere Aude: DFF-Forskningsleder henvender sig til meget talentfulde, yngre forskere, der ved ansøgningsfristens udløb, inden for de seneste 3-8 år, har opnået ph.d.-graden eller har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med den (f.eks. positiv adjunktbedømmelse), og som har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. Allerede erhvervet ledelseserfaring og mobilitet tæller positivt i vurderingen af din ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 4.300.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    10.10.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder