Danmarks Frie Forskningsfond: International Postdoc

DFF-International Postdoc sigter mod at styrke yngre talentfulde forskeres internationale mobilitet samt at udvikle forskerkompetence hos forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere. Hensigten er, at bevillingsmodtageren gennem projektet konsoliderer sin selvstændige, faglige profil ved selvstændigt at gennemføre et konkret forskningsprojekt ved en forskningsinstitution i udlandet. Bevillingen er på op til 1.500.000 kr. ekskl. overhead/administrationsbidrag fordelt over to år.

Nøgleord

  • For forskere i begyndelsen af deres forskningskarriere
  • Forpligtende, konkret samarbejde med forskere på værtsinstitutionen
  • Videnskabelig nyhedsværdi og yderligere kompetenceudvikling
Du skal have en ph.d.-grad, forvente at aflevere din afhandling inden 12 måneder efter ansøgningsfristen eller have kvalifikationer, som kan sidestilles med ph.d.-graden (f.eks. positiv adjunktbedømmelse) for at søge om DFF-International Postdoc. Din ph.d.-grad skal være erhvervet fra en dansk institution.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 1.500.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    30.10.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder