Danmarks Frie Forskningsfond: Forskningsprojekt I

For at fremme kvaliteten af dansk forskning giver DFF midler til forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 2.200.000 kr. ekskl. overhead/administrationsbidrag. Et DFF-Forskningsprojekt1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Varigheden af et DFF-Forskningsprojekt1 er typisk 3 år, men med mulighed for at søge om et projekt af op til 4 års varighed, hvis der indgår ph.d.-studerende i projektet.

Nøgleord

  • Fremme kvaliteten af dansk forskning
  • En klar og afgrænset problemformulering
  • Forskningsaktiviteter af høj international kvalitet
Du skal have selvstændig forskningserfaring svarende til typisk 3 år eller mere efter opnåelsen af ph.d.- grad (eller opnåelsen af tilsvarende kvalifikationer). Dine hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til dit karriereforløb (se afsnit 4.3.4 og afsnit 4.3.6) og i relation til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt. Hvis du ikke er lektor eller lektorbedømt og søger midler til forskeruddannelse som en del af det samlede projekt, skal du redegøre for, hvordan vejledningen kan gennemføres, og hvordan den forskerstuderendes faglige tilknytning til projektet bliver sikret.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 2.200.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    29.04.2025 12.00
Se lignende søgemuligheder