Danmarks Frie Forskningsfond: Forskningsophold i udlandet

For at fremme internationaliseringen af samfundsvidenskabelig forskning giver DFF | Samfund og Erhverv bevilling til et sammenhængende forskningsophold af mindst 3 måneders varighed i udlandet ved en udenlandsk forskningsinstitution. Opholdet skal tage udgangspunkt i nye konkrete forskningsaktiviteter inden for feltet samfund og erhverv og bidrage til dette gennem styrkede internationale samarbejder eller netværk og indsamling af data. Der kan søges om op til 200.000 kr. ekskl. overhead/administrationsbidrag.

Nøgleord

 • Internationaliseringen af samfundsvidenskabelig forskning
 • Et sammenhængende forskningsophold ved en udenlandsk forskningsinstitution
 • Konkrete forskningsaktiviteter inden for feltet samfund og erhverv
Ansøgningen skal indsendes af den forsker, der skal på det foreslåede forskningsophold. Du skal have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer gennem din forskning. Du skal være ansat ved en forskningsinstitution i Danmark.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Op til 200.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  11.09.2024 12.00
  30.04.2025 12.00
Se lignende søgemuligheder