Danmarks Frie Forskningsfond: Forskeruddannelse uden for universiteterne

Danmarks Frie Forskningsfonds hovedopgave er at yde finansiel støtte til konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne ideer. Fonden ser det som sin væsentligste opgave at understøtte vækstlaget og den fortsatte udvikling inden for den frie, forskerinitierede forskning. Fonden lægger afgørende vægt på, at den forskningsfaglige kvalitet bliver sikret i de projekter, som fonden støtter.

Nøgleord

  • Forskeruddannelse (ph.d.)
  • Uden for universiteterne
  • Afsluttet kandidatgrad
For at søge Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.), kræver det en afsluttet kandidatgrad.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 2.000.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    17.09.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder