Danmarks Frie Forskningsfond: Erhvervsuddannelsernes forskningsmiljøer I

Der er afsat 20 mio. kr.3
under Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) med henblik på at styrke og
udvikle kvaliteten og attraktiviteten af erhvervsuddannelserne og sikre en kapacitetsopbygning af
forskning i erhvervsuddannelserne, herunder praksisnær forskning på området.

Nøgleord

  • Attraktive erhvervsuddannelser
  • Høj international kvalitet
  • Klar og afgrænset problemformulering
Alle opførte projektdeltageres rolle (VIP, TAP og uanset lønmidler eller ej) skal være tilstrækkeligt balanceret og deltagernes konkrete rolle skal være beskrevet og retfærdiggjort. Du skal redegøre for den påtænkte rekrutteringsproces, hvis du i ansøgningen søger om midler til unavngivne ph.d.-studerende og/eller unavngivne postdocstipendiater.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 2.200.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Forventet frist: Juni 2024
Se lignende søgemuligheder