Danmarks Frie Forskningsfond: Eksplorativt netværk

Formålet med virkemidlet er at styrke et bredt funderet samarbejde mellem forskelligartede danske og gerne internationale forskningsmiljøer. Ved bedømmelsen lægges der vægt på idegrundlagets originalitet og netværkets potentiale til videnskabelig nytænkning.

Nøgleord

  • Styrke et bredt funderet samarbejde
  • Forskelligartede danske og gerne internationale forskningsmiljøer
  • Originalitet og potentiale til videnskabelig nytænkning
Du skal være på mindst lektor-/seniorforskerniveau. Ledelsen af netværket kan deles mellem flere parter, men der skal på forhånd være udpeget én leder, der er ansøger og hermed bevillingsansvarlig over for rådet. Der bliver kun givet støtte til oprettelse af nye netværk.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 550.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    11.09.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder