Danmarks Frie Forskningsfond: Delestillinger

Virkemidlet giver frikøb fra ansættelse i klinisk stilling (inklusive fra specialistuddannelsesstillinger), således at der årligt anvendes 20–50 % af arbejdstiden til forskning i op til 3 år, og den øvrige tid tilbringes i en klinisk ansættelse lønnet af den institution, hvor den kliniske ansættelse finder sted. Det er en forudsætning, at bevillingshaver gennem hele bevillingsperioden har en klinisk ansættelse i mindst 50 % af tiden.

Nøgleord

  • Frikøb fra ansættelse i klinisk stilling
  • Fortrinsvis læger, tandlæger og dyrlæger med ph.d-graden el. tilsvarende kvalifikationer
  • Ansatte i klinisk stilling med patientbehandling prioriteres
Ansøgningen skal indsendes af den person, der ønsker at blive ansat i delestillingen. Der gives fortrinsvis midler til læger, tandlæger og dyrlæger, der på ansøgningstidspunktet har opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer via deres forskning. Du skal på ansættelsestidspunktet have din ansættelse i en klinisk stilling, hvor ansættelsen ikke giver mulighed for forskning i arbejdstiden. Bemærk, at rådet prioriterer ansøgninger, hvor ansøger i sin kliniske ansættelse er ansat til patientbehandling. Forskningsaktiviteten skal ikke nødvendigvis udføres på den kliniske afdeling, men rådet forudsætter, at bevillingen administreres af den institution, hvor den kliniske ansættelse finder sted.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    20 - 50 % af lønnen


  • Ansøgningstidspunkt

    11.09.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder